Teleporady

W Przychodni DOM-MED w Jelni wprowadziliśmy możliwość korzystania z Teleporad u lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz lekarzy w poradniach specjalistycznych posiadających umowę z NFZ, a także w poradniach komercyjnych.

Dzięki Teleporadzie możemy ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS- CoV-2 oraz zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi przychodni.

Jak zapisać się na Teleporadę w Przychodni DOM-MED

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 48 375 6800, 48 675 0429 lub 600 045 247

oraz drogą mailową na adres: przychodniajelnia@gmail.com

Jak odbywa się Teleporada w Przychodni DOM-MED

 • Po telefonicznym zarejestrowaniu się – lekarz zadzwoni do Ciebie w dniu, na który zarezerwowałeś/aś wizytę,
 • Lekarz przed rozpoczęciem Teleporady w celu identyfikacji będzie weryfikował dane osobowe (np. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, data ostatniej wizyty , przyjmowane leki itp.),
 • Lekarz zapisze informacje z Teleporady w dokumentacji medycznej,
 • Na podstawie Teleporady lekarz może wystawić e-receptę oraz e-zwolnienie,
 • Teleporady są pełnoprawną formą postępowania medycznego, lecz nie zastępują pełnego badania lekarskiego i w pewnych stanach klinicznych, jeśli lekarz stwierdzi w czasie Teleporady, że potrzebuje bezpośredniego kontaktu czyli badania lekarskiego ambulatoryjnego lub szpitalnego, poinformuje pacjenta o tej konieczności.

Jak zapłacić za komercyjną Teleporadę w Przychodni DOM-MED

 • Po telefonicznym zarejestrowaniu się do określonego specjalisty, który udziela teleporad komercyjnie należy dokonać płatności,
 • Płatność za Teleporadę musi być dokonana przynajmniej 48 godzin przed planowaną Teleporadą,
 • Przelew prosimy dokonać na konto bankowe Alior Bank SA 93249000050000453070076543
  zaznaczając w uwagach nazwisko lekarza oraz termin Teleporady,
 • Dowód płatności prosimy wysłać mail przychodnia.jelnia@gmail.com

Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00.