Położna POZ

Położna POZ realizuje kompleksową opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną  nad kobietą w każdym okresie jej życia oraz noworodkiem do ukończenia 8 tygodnia życia. Zakres świadczeń położnej POZ obejmuje m.innymi;

  • edukację w zakresie planowania rodziny;
  • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem;
  • opiekę w chorobach ginekologicznych,
  • świadczenia  w zakresie wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego w tym wykonywanie badań cytologicznych.

W realizacji swoich zadań położna POZ współpracuje z lekarzami  specjalistami w dziedzinie ginekologii i położnictwa, lekarzami pediatrami, lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami rodzinnymi  oraz innymi profesjonalistami Warunkiem udzielenia świadczenia przez położną środowiskowo – rodzinną jest złożenie wypełnionej deklaracji wyboru.