Dostępność Plus dla Zdrowia

Opublikowano 20 września 2023, 06:17

Przychodnia Rodzinna DOM-MED w Jelni jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie standardów dostępności POZ w placówce Medycyna Rodzinna Wójcik w Jelni” w wysokości 402 173,36 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami tj. osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży i opiekunów z dziećmi w obszarze zarówno architektonicznym, cyfrowym jak i komunikacyjno-informacyjnym.

Dzięki dofinansowaniu te grupy naszych pacjentów będą mogli:

  • komfortowo korzystać z poczekalni wyposażonej w klimatyzację,
  • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu placówki jak i podczas wizyt domowych,
  • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
  • łatwiej komunikować się z personelem placówki.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej
www.zdrowie.gov.pl.