Hospicjum Domowe

Głównym założeniem hospicjum domowego jest ograniczenie powikłań zdrowotnych i poprawa jakości życia pacjenta w zaawansowanej/terminalnej fazie choroby. Realizacja opieki opiera się na  ścisłej współpracy zespołu hospicjum domowego z rodziną. Pielęgniarka uczy rodzinę m.in.: pielęgnacji  chorego, profilaktyki przeciwodleżynowej, zapobiegania zaparciom, biegunkom, obsługi pompy infuzyjnej, techniki przygotowywania leków oraz ich podawania, a także  zapewnia wsparcie psychiczne i koordynację usług. Hospicjum domowe jest uznawane za skuteczną formę opieki nad osobami chorymi na choroby przewlekłe, nie poddające się leczeniu.

Świadczenia w hospicjum domowym (wizyty domowe) realizowane są przez  lekarza, pielęgniarkę we współpracy z fizjoterapeutą, psychologiem oraz rodziną/opiekunami pacjenta lub zespołem. Zakres usług obejmuje między innymi:

 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie objawów somatycznych i leczenie bólu 
 • opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną 
 • elementy fizjoterapii 
 • bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe sprzętu medycznego i pomocniczego

Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta dorosłego lub dziecka opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.

Opieką hospicjum domowego mogą być objęte osoby cierpiące na postępujące, nieuleczalne, ograniczające normalne funkcjonowanie choroby, takie jak:

 •  nowotwory,
 • chorobę wywołaną przez wirus HIV,
 • następstwa  zapalnych chorób obejmujących ośrodkowy układ nerwowy,
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy,
 • niektóre rodzaje niewydolności oddechowej,
 • kardiomiopatię,
 • stwardnienie rozsiane ( w zależności od stadium choroby)
 • owrzodzenia  odleżynowe

Wymagane dokumenty podczas przyjęcia do Hospicjum Domowego:

 • e-skierowanie do Hospicjum Domowego
 • kserokopie wypisów ze szpitala
 • kserokopie wyników badań histopatologicznych
 • podpisana zgoda i upoważnienia (na wizycie pierwszorazowej)
 • dowód osobisty oraz dokument ubezpieczenia (do wglądu)           

Pacjenci lub ich opiekunowie zainteresowani skorzystaniem ze świadczeń hospicjum domowego w naszej placówce, zgłaszają się do rejestracji przychodni lub bezpośrednio do Koordynatora – mgr. piel. spec. Małgorzaty Turalskiej (kontakt 721 775 538).