Leczenie sanatoryjne

Opublikowano 13 września 2023, 05:12

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

1. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, o ile nie będą istniały przeciwwskazania i pozwala na to Twój stan zdrowia, wystawi Twój lekarz rodzinny, specjalista lub lekarz, u którego leczyłeś się ostatnio w oddziale szpitalnym. Dołączy aktualne wyniki badań. Twój wniosek, jeśli wcześniej nie wyjedziesz do sanatorium, zostanie zaktualizowany po 18 miesiącach od daty jego wystawienia.

2. Lekarz wyśle skierowanie do oddziału NFZ. Można dostarczyć je osobiście.

3. Skierowanie zostanie zarejestrowane w systemie komputerowym i otrzyma indywidualny numer rejestru. Jeśli zawiera jakieś braki braków formalne, np. nie ma pieczątki przychodni, Fundusz poprosi o ich uzupełnienie.

4. W oddziale Funduszu skierowanie ocenia lekarza specjalista, który może poprosić lekarza kierującego na leczenie uzdrowiskowe o dodatkowe badania lub konsultacje, np. konsultację kardiologiczną.

5. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, a brak jest wolnych miejsc, skierowanie oczekuje na realizację w kolejce. Zostaniesz o tym poinformowany pismem, w którym zostanie podany: – nr skierowania – profil leczenia np. choroby kardiologiczne – orientacyjny czas oczekiwania na potwierdzenie skierowania. Znając numer skierowania, możesz sprawdzić swoje miejsce na liście, korzystając z wyszukiwarki skierowań

6. Jeśli wniosek nie zostanie zaakceptowany, z powodu przeciwwskazania lub braku wskazań, Fundusz odeśle go do lekarza kierującego na leczenie, o czym również zostajesz powiadomiony. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Uwaga! Obecnie średni czas oczekiwania na sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe wynosi 12 miesięcy.

7. Skierowanie (po okresie oczekiwania wynikającym z kolejki) otrzymasz na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem leczenia. W skierowaniu podany jest termin i miejsce leczenia.

Uwaga! Lekarz kierujący pacjenta na leczenie uzdrowiskowe proponuje we wniosku miejsce i rodzaj leczenia. Jednak jest to jedynie sugestia, która nie jest wiążąca dla NFZ

8. Jeśli nie możesz skorzystać z proponowanego przez Fundusz leczenia, możesz je zwrócić. Rezygnacji należy dokonać niezwłocznie, pisemnie, z podaniem powodu rezygnacji. Oddział uznaje zwrot za zasadny w szczególnych przypadkach m.in. z powodu choroby pacjenta lub wypadku losowego.

9. Jeśli rezygnacja zostanie uznana za zasadną, otrzymasz nowy termin leczenia w ramach możliwości oddziału, jeśli nie jest to związane ze zmianą stanu zdrowia i koniecznością dłuższego leczenia w miejscu zamieszkania.

Jeśli rezygnacja nie zostanie uznana za zasadną, skierowanie zostanie odesłane do lekarza kierującego na leczenie, o czym również zostaniesz poinformowany.

Więcej informacji na temat leczenia sanatoryjnego

Kontakt do Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego