Skalowanie Innowacji Społecznych

Opublikowano 1 września 2022, 05:46
logo EFS

Przychodnia Rodzinna DOM-MED od września 2022 r. realizuje projekt: “Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich, współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.”

W ramach projektu „Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich” Przychodnia Rodzinna Dom-Med jest realizatorem grantu pod nazwą „Zespół Opieki Domowej – innowacyjna pomoc społeczno-medyczna dla mieszkańców wsi powiatu opoczyńskiego i przysuskiego”.

W ramach realizacji grantu w okresie od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 opieką objętych jest 10 pacjentów, u których realizowane są usługi medyczne, społeczne i opiekuńcze.

Na podstawie oceny stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta oraz po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania na opiekę (analiza warunków mieszkaniowych, nawyków higienicznych i żywieniowych wkład i zaangażowanie osób najbliższych w opiekę) Zespół opieki domowej sporządził Indywidualny plan opieki medycznej. Medycyna Rodzinna Wójcik jako realizator programu, podopiecznym udziela wsparcia lekarskiego, pielęgniarskiego, fizjoterapeutycznego, psychologicznego, opiekuńczego.

W trakcie realizacji programu indywidualny plan usług może ulec modyfikacji ze względu na zmianę zapotrzebowania danego pacjenta na opiekę.

Do programu zostanie włączona społeczność lokalna, wolontariusze, a prowadzenie działań edukacyjnych przyczyni się do zmiany postaw wobec osób starszych i niesamodzielnych.

Rezultatem podjętych działań będzie poprawa jakości życia u 10 osób chorych z terenów wiejskich objętych programem, jak również wdrożenie i rozszerzenie działalności z zakresu opieki domowej nad osobami chorymi oraz włączenie opiekunów w opiekę domową tak aby wspierali specjalistów.