Fizjoterapia

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Przychodnia Rodzinna Dom-Med. realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie: FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DOMOWA

Fizjoterapia ambulatoryjna w ramach NFZ

Fizjoterapia ambulatoryjna obejmuje realizację zabiegów leczniczych w cyklu terapeutycznym 10 dni zabiegowych.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne formie elektronicznej -skierowania) wystawia lekarz:

  • pierwszego kontaktu
  • lekarz specjalista
  • lekarz w szpitalu


W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej udzielane są: zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta (kinezyterapia, elektroterapia,  hydroterapia,  ultradźwięki, światłolecznictwo, termoterapia,).

Fizjoterapia ambulatoryjnaskierowana jest do osób, u których występują problemy ze sprawnością ruchową, cierpią z powodu dysfunkcji i chorób układu ruchu, zarówno przewlekłych, jak i spowodowanych np. kontuzją czy urazem oraz do pacjentów, chcących zapobiegać postępowi schorzeń i powikłań z nimi związanych. Zgodnie z obecnymi standardami NFZ pacjentowi przysługuje w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, w tym nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. Po zarejestrowaniu skierowania w naszej placówce, uzyskają Państwo przewidywany termin rozpoczęcia  zabiegów. Zgodnie z zaplanowanym terminem ( dzień oraz godzina ), należy zgłosić się w naszej przychodni, odpowiednio przygotowanym czyli z zapewnieniem wygodnego ubioru/bielizny oraz rzeczy osobistych ( ręcznik, obuwie zamienne). Na wizytę należy zabrać ze sobą aktualną dokumentację medyczną. Po przybyciu na wizytę, fizjoterapeuta przeprowadzi wizytę fizjoterapeutyczną i zakwalifikuje pacjenta do odpowiednich zabiegów. Rehabilitacja ambulatoryjna w naszej placówce prowadzona jest w dniach od poniedziałku do piątku. Po zrealizowanych zabiegach w ramach limitu NFZ , możliwa jest kontynuacja dodatkowych świadczeń w ramach oferty komercyjnej, zgodnie z obowiązującym cennikiem w naszej placówce. (link).

Fizjoterapia domowa

W ramach posiadanej przez naszą Przychodnię Umowy z NFZ, mieszkańcy powiatu opoczyńskiego mogą korzystać z rehabilitacji domowej. Podstawą do uzyskania skierowania pacjenta na nieodpłatną rehabilitacje w domu w ramach NFZ jest stwierdzenie u pacjenta braku możliwości samodzielnego poruszania się, a więc niemożności stawienia się w placówce leczniczej. Czas trwania rehabilitacji zależny jest od  oceny stanu zdrowia, potrzeb rehabilitacyjnych oraz indywidualnych uwarunkowań  pacjenta i wynosi maksymalnie do  80 dni zabiegowych w ciągu roku.  Kompleksowa ocena potrzeb pacjenta w zakresie usprawniania domowego oraz określenie planu zabiegów przeprowadzane jest przez fizjoterapeutę podczas pierwszej wizyty w domu pacjenta ( wizyta fizjoterapeutyczna).

W celu skorzystania  ze świadczenia konieczne jest skierowanie na zabiegi rehabilitacji domowej ( od lekarza specjalisty w ramach NFZ lub lekarza POZ). Po zarejestrowaniu skierowania w naszej Przychodni, pacjent zostaje zapisany do kolejki ( ustalamy wstępny termin świadczenia) a następnie  fizjoterapeuta skontaktuje się z pacjentem na kilka dni przed rozpoczęciem planowanych zabiegów.

 Jeżeli pacjent posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności należy poinformować o tym fakcie podczas zapisu na rehabilitację. Nie można odbywać fizjoterapii / rehabilitacji w dwóch różnych przychodniach, niezależnie od zakresu, czyli w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej, domowej czy oddziału dziennego, ani tez korzystać równolegle ze świadczeń hospicjum domowego.