Usługi komercyjne

Komercyjne świadczenia zdrowotne udzielane są:

  • w ramach poradni specjalistycznych, dla pacjentów, którzy nie posiadają wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  • w ramach poradni specjalistycznych nie objętych umową z NFZ
  • przez lekarzy POZ dla pacjentów nie zapisanych do naszej Przychodni a będących mieszkańcami Gminy Drzewica lub gmin sąsiednich.
  • w zakresie usług stomatologicznych znajdujących się poza standardem NFZ
  • w zakresie badań diagnostycznych wykonywanych bez wymaganego skierowania (na życzenie pacjenta)