Zasady zapisu na świadczenia

Zgodnie z wytycznymi  NFZ w naszej placówce obowiązują następujące zasady   zapisów na wizyty  do poradni lekarza rodzinnego:

  1. Na wizytę u lekarza pacjent ma prawo zapisać się w dowolnie wybranym dniu  w godzinach pracy placówki.
  2. Proces rejestracji do lekarza może się odbywać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej, lub jeśli istnieje taka możliwość – drogą elektroniczną.
  3. Jeśli stan pacjenta jest nagły (zagraża jego życiu lub zdrowiu) to powinien być on przyjęty przez lekarza w dniu, w którym zgłosił się do rejestracji.
  4. Jeśli stan pacjenta jest stabilny, a placówka nie ma już w dniu zgłoszenia wolnych miejsc- to po uzgodnieniu z pacjentem powinien mu zostać wskazany pierwszy wolny termin wizyty u lekarza.

W procesie rejestracji personel medyczny może wskazać alternatywne postepowanie czyli inny niż wizyta lekarska sposób załatwienia problemu zdrowotnego pacjenta  np. konsultacja pielęgniarska, e-recepta, świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego.