Poradnie specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne AOS w ramach Umowy z NFZ

Zapraszamy Państwa do korzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistycznych  realizowanych w następujących poradniach:  Poradnia Diabetologiczna, Dermatologiczna, Neurologiczna, Reumatologiczna, Otolaryngologiczna i Logopedyczna.

Warunkiem skorzystania z usług Poradni AOS jest posiadanie skierowania do danej poradni od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionego w placówce realizującej Umowę z NFZ.

Poradnie specjalistyczne AOS komercyjne

W specjalnościach, w których nie posiadamy Umowy z NFZ, oferujemy Państwu możliwość skorzystania z odpłatnych konsultacji specjalistycznych realizowanych w ramach następujących poradni: Poradnia Ginekologiczna, Hematologiczna, Alergologiczna, Kardiologiczna, Urologiczna, Ortopedyczna oraz Gastroenterologiczna oraz Psychiatryczna.

W naszej Przychodni posiadamy także Pracownię USG, która oferuje szeroki zakres badań diagnostycznych w tych również badań naczyń krwionośnych oraz badań profilaktycznych piersi.  

Szczegółowych informacji na temat  zapisów i terminów oraz cen wizyt lekarzy specjalistów oraz odpłatnych badań USG,  udziela nasz personel rejestracji  Przychodni Rodzinnej DOM-MED.  Informacje  bezpośrednia lub telefoniczna pod numerem: 48 375 68 00 Koszty wizyty nie zawierają badań oraz testów alergicznych, jedynie wizyta kardiologiczna zawiera badanie EKG. Link do cennika.