Podstawowa opieka zdrowotna

W Przychodni Rodzinnej DOM-MED mogą Państwo skorzystać bezpłatnie ze świadczeń:  konsultacji lekarzy rodzinnych, lekarzy pediatrów a także pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych (pielęgniarek POZ) oraz położnej POZ. Warunkiem skorzystania z naszych usług w zakresie POZ jest złożenie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki oraz  położnej podstawowej opieki zdrowotnej Wszyscy pacjenci zadeklarowani w naszej Przychodni mogą wykonać na miejscu badania laboratoryjne, badanie EKG, badania profilaktyczne i szczepienia ochronne oraz badanie ultrasonograficzne.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ, zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.

Wyboru dokonujesz poprzez 

  • Złożenie  pisemnej deklaracji wyboru  lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w naszej Przychodni.
  • złożenie deklaracji przez internet w Internetowym Koncie Pacjenta. Po zalogowaniu się do serwisu można sprawdzić również, do którego lekarza, pielęgniarki, położnej oraz w której przychodni złożyłeś już deklarację.

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, świadczeń leczniczych, świadczeń rehabilitacyjnych nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku. Na podstawie zleceń lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wykonuje zastrzyki i zabiegi w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta.

Warunkiem udzielenia świadczenia przez powyższych lekarzy i pielęgniarek jest złożenie wypełnionej deklaracji wyboru.