O czym należy pamiętać szczepiąc dziecko?

Opublikowano 13 września 2023, 04:29
  1. Nie zaszczepienie dziecka jest narażaniem go na zachorowanie na chorobę zakaźną oraz na jej powikłania.
  2. Przed każdym szczepieniem dziecko musi obejrzeć lekarz aby stwierdzić, czy jest ono zdrowe.
  3. Nie szczepimy dzieci, które aktualnie mają jakąkolwiek infekcję.
  4. Między kolejnymi szczepieniami musi być zachowany stosowny odstęp, który określa lekarz pediatra.
  5. Dzieci, które z jakichkolwiek przyczyn nie mogły być systematycznie szczepione w pierwszym roku życia mają stworzony tzw. „Indywidualny kalendarz szczepień” przez swojego lekarza.
  6. Oprócz infekcji istnieją choroby (zwłaszcza przewlekłe), które są przeciwwskazaniem do szczepienia. W takim wypadku o „zwolnieniu ze szczepienia”, czasowym lub całkowitym orzeka lekarz prowadzący, często po zasięgnięciu konsultacji w Wojewódzkiej Poradni Szczepień.
  7. Trzeba zdawać sobie sprawę, że niedopełnienie obowiązku szczepienia swojego dziecka jest przekroczeniem podstawowego obowiązku: zadbania o jego zdrowie.
  8. Po szczepieniu najczęściej nie ma większych odczynów, niekiedy dziecko może mieć na drugi czy trzeci dzień po szczepieniu podwyższoną temperaturę, obrzęk w okolicy podania szczepionki, niechęć do jedzenia czy wolniejszy stolec. Można podać wówczas Paracetamol, który działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo. W przypadku niepokojących objawów (niezwykle rzadkich) należy zaraz pokazać dziecko lekarzowi.