Centrum Usług Środowiskowych

Opublikowano 1 marca 2020, 05:47
Fundusze EU

Świadczeniami w ramach opieki paliatywno-hospicyjnej domowej mogą być objęci pacjenci zamieszkali na terenie powiatu Opoczno będący w stanie znacznego zaawansowania choroby nowotworowej, lub innej postępującej, ograniczającej życie choroby nienowotworowej, która nie poddaje się leczeniu przyczynowemu.

W ramach opieki paliatywno-hospicyjnej domowej zapewniamy: zwalczanie bólu, leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnację, fizjoterapię, masaż, wsparcie psychologa, edukację zdrowotną w tym poradnictwo dietetyczne osób objętych opieką i członków ich rodzin.

Opieka jest bezpłatna. Warunkiem objęcia opieką hospicyjną w ramach projektu jest:

  • posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną i hospicyjną w domu pacjenta.

Projekt realizowany od 1 marca  2020 do końca marca 2023 roku.