Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana przez pielęgniarkę opieki długoterminowej we współpracy z lekarzem POZ.

Do tej formy opieki  kwalifikuje się pacjent, który w ocenie w Skali Barthel uzyskuje nie więcej niż 40 pkt, a jednocześnie nie  pozostaje w ostrej fazie choroby psychicznej.

Warunkiem objęcia pacjenta opieką jest posiadanie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (e-skierowanie). 

Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej realizuje między innymi następujące świadczenia zdrowotne :

 • opracowanie wspólnie z opiekunem/rodziną planu opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem leczenia i usprawniania domowego
 • monitorowanie stanu zdrowia pacjenta (pomiar i ocena parametrów życiowych, wykonywanie badań diagnostycznych i testów, ocena wyników badań)
 • prowadzenie profilaktyki p/odleżynowej
 • pielęgnacja i leczenie odleżyn  oraz ran przewlekłych ( zgodnie z posiadanymi kompetencjami)
 • zakładanie, wymiana  i usuwanie cewnika do pęcherza moczowego, ocena bilansu wodnego
 • podawanie leków różnymi drogami w tym wykonywanie iniekcji
 • zakładanie wejść dożylnych i podawanie płynów nawadniających
 • pomaga opiekunom chorego i uczy ich zasad pielęgnacji i codziennych czynności pielegnacyjno-opiekuńczych ( mycie, zmiana pieluchomajtek, podawanie leków, karmienie)
 • realizuje działania w zakresie aktywizacji ruchowej pacjenta, zapobiegania powikłaniom związanym z unieruchomieniem, prowadzi ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia ogólnousprawniające
 • doradza, jak zapewnić choremu potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny
 • edukuje bliskich w zakresie monitorowania stanu zdrowia pacjenta i sprawowania całości opieki nad chorym
 • współpracuje z lekarzem rodzinnym lub lekarzem specjalistą w zakresie realizacji potrzeb zdrowotnych pacjenta ( skierowania, leki, diagnostyka..)
 • ordynuje niektóre leki zgodnie z uprawnieniami, wypisuje skierowania na określone badania oraz zlecenia na wyroby medyczne (pielucho majtki, worki stomijne, cewniki, wózki inwalidzkie, kule i inne).

Kto może skorzystać z pielęgniarskiej opieki domowej

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

 • otrzymali 40 punktów lub mniej w skali Barthel
 • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej
 • nie korzystają równocześnie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego).

Skala Barthel ocenia stan chorego przede wszystkim pod względem jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności, takich jak:

 • spożywanie posiłków
 • siadanie
 • przemieszczanie się
 • ubieranie
 • kontrolowanie potrzeb fizjologicznych
 • utrzymanie higieny osobistej.

Pacjenci/lub ich opiekunowie zainteresowani skorzystaniem ze świadczeń  PODD w naszej placówce, zgłaszają się do rejestracji przychodni lub bezpośrednio do Koordynatora – mgr, piel. spec. Eweliny Podogrockiej (kontakt 604 863 426), skierowanie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej  zostaje zarejestrowane w kolejce, a następnie ustalany jest termin  rozpoczęcia opieki.

Skala Barthel