Deklaracja POZ

Każdy pacjent ubezpieczony, który jest zainteresowany naszymi usługami w ramach NFZ powinien złożyć deklarację wyboru:

  • osobiście w Przychodni,
  • za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

Pacjent (ubezpieczony) powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie deklaracji wyboru w celu określenia przynależności do danego lekarza oraz pielęgniarki i położnej. Świadczeniobiorca, którym jest każdy pacjent, ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego pomocy medycznej w ramach POZ (czyli lekarza rodzinnego), zgodnie z zapisem art.9 ust.1 ww. ustawy, dwa razy w ciągu roku całkowicie bezpłatnie. Poniżej znajdą Państwo wzory deklaracji POZ wraz z oświadczeniem pacjenta/przedstawiciela ustawowego pacjenta do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych i uzyskiwania dokumentacji medycznej.

Deklaracje do pobrania:

DEKLARACJA LEKARZA POZ

DEKLARACJA PIELĘNIARKI POZ

DEKLARACJA POŁOŻNEJ POZ

OŚWIADCZENIE PACJENTA/PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO