Projekt PulmoRehab

Opublikowano 20 września 2023, 05:44

Zapraszamy pacjentów z powiatu Opoczno ale także z sąsiadujących terenów województwa mazowieckiego z rozpoznanym POCHP do udziału w bezpłatnym projekcie zdalnej rehabilitacji realizowanym przez naszą Przychodnię Rodzinną Dom-Med w Jelni, we współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym w Głuchołazach.

Kontakt: tel. (48) 375 68 00, 48 675 0429, przychodnia.jelnia@gmail.com.

Informacje szczegółowe o projekcie poniżej.

Projekt: “PulmoRehab – dostęp do usług zdrowotnych poprzez spersonalizowany system opieki nad pacjentami z POChP obejmujący zdalny monitoring oraz telerehabilitację na bazie metod Sztucznej Inteligencji”.

Informujemy, że nasz projekt złożony wspólnie ze Szpitalem Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach, University of South-Eastern Norway oraz ośmioma innymi partnerami, otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln-ów zł na realizację projektu “PulmoRehab”. Jego celem jest zmniejszenie nierówności społecznych poprzez zapewnienie zdalnego dostępu do usług zdrowotnych za pomocą spersonalizowanego programu opieki nad pacjentami z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. System obejmować będzie zdalny monitoring oraz telerehabilitację pacjentów prowadzoną na bazie metod sztucznej inteligencji. Projekt obejmuje badania nad zdalną profilaktyką zdrowotną i rehabilitacją pacjentów i jest realizowany w całej Polsce do końca tego roku.

Dzięki realizacji projektu powstanie program profilaktyki i rehabilitacji przewlekłych schorzeń płuc oraz możliwość wdrożenia go wśród pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa w ramach Programu Zdrowie NMF 2014-2021.

Partnerem technologicznym projektu jest aidmed.ai.

Wartość projektu: 3 066 935 zł, w tym:

  • Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 2 606 894,72 zł;
  • budżet państwa w kwocie 460 040,28 zł.