Rejestracja

Aby skorzystać z porady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ, pacjent lub jego opiekun prawny zobowiązany jest wypełnić deklarację wyboru lekarza i/lub pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej i/lub położnej środowiskowo – rodzinnej. Pacjent może wybrać ty

Aby zarejestrować się do lekarza rodzinnego pacjent może zgłosić się przez Rejestrację

  • osobiście,
  • telefonicznie, tel. 757514230, kom. 603637087,
  • za pośrednictwem osoby trzeciej

Wizyty realizowane są w wyznaczonych terminach w większości w dniu zgłoszenia.