Podstawowa Opieka Zdrowotna

Świadczymy kompleksowe usługi  podstawowej opieki zdrowotnej – medycyny rodzinnej dla dzieci i dorosłych realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej, medycyny szkolnej  oraz położnej-środowiskowej. W ramach tej opieki udzielane są porady lekarskie, wykonywane drobne zabiegi, przeprowadzane badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, wizyty patronażowe u noworodków. Organizowane są również programy przesiewowych badań profilaktycznych

  • lekarza POZ
  • pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
  • położnej środowiskowej
  • medycyny szkolnej

Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku.
Świadczenia w POZ realizowane są stacjonarnie przez lekarza i pielęgniarkę w gabinetach Przychodni , ale w przypadkach uzasadnionych medycznie także w domu pacjenta.

Jak zostać pacjentem naszej przychodni

Echokardiografia u dorosłych może być zlecona przez kardiologa w ramach umowy z NFZ, natomiast u dzieci jest w naszej Przychodni wykonywana jako badanie odpłatne lub w ramach dodatkowych

to proste, wystarczy zgłosić się do recepcji przychodni z dowodem tożsamości. Resztą zajmą się pracownicy recepcji, wydrukują deklarację zapisu. Trzeba jedynie złożyć podpis i od tej chwili stajesz się naszym pacjentem. Uwaga, nie musisz wypisywać się z przychodni, z której korzystałeś dotąd, to stanie się automatycznie!

Przychodnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8- 18.

.W soboty, niedziele i dni świąteczne, a także w dni powszednie po godzinie 18:00 porad lekarskich oraz usług pielęgniarskich udziela Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej przy ulicy M.K. Ogińskiego Nr 6 w Jeleniej Górze w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.
Telefon kontaktowy: 75 75 37 335, 75 785 662 502.

Dzieciom do 1-go roku życia porad lekarskich udziela Dziecięca Izba Przyjęć w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej przy ulicy M.K. Ogińskiego Nr 6 w Jeleniej Górze.