• dommed
 • dommed
 • dommed
 • dommed
 • dommed
 • dommed
 • dommed
 • dommed
 • dommed
 • dommed
 • dommed
 • dommed
eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców


Miło nam poinformować, że w naszej Przychodni mogą Państwo w rejestracji potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej korzystając z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - eWUŚ.

Zielony ekran w systemie eWUŚ oznacza, że Fundusz potwierdza w danym dniu prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast czerwony ekran oznacza jedynie, że Fundusz nie może w tym dniu potwierdzić jego uprawnień. Nie oznacza, że pacjent takiego prawa nie ma!

Jeżeli pacjent wie, że posiada prawo do świadczeń, powinien zostać przyjęty i nie może być odesłany tylko dlatego, że NFZ nie potwierdził jego uprawnień! W takim przypadku pacjent zostanie poproszony o dokument potwierdzający uprawnienia (taki, jak dotychczas) lub o złożenie stosownego oświadczenia.

Jeżeli Świadczeniodawca widzi w systemie eWUŚ czerwony ekran, poinformuje pacjenta, żeby wyjaśnił kwestię prawidłowości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika składek – pracodawcy w przypadku osób zatrudnionych lub w ZUS albo KRUS, gdy jest emerytem lub rencistą, ewentualnie zgłosić się do właściwego Oddziału NFZ w celu wyjaśnienia. Gdy czerwony ekran w systemie eWUŚ dotyczy członka rodziny osoby ubezpieczonej należy poinformować, by osoba ta upewniła się, czy została zgłoszona do ubezpieczenia przez głównego ubezpieczonego. Taka sytuacja dotyczyć może np. studenta, który pracował w czasie wakacji i nie został ponownie zgłoszony do ubezpieczenia przez swojego rodzica albo dziecka osoby ubezpieczonej, która zmieniła pracę i nie poinformowała pracodawcy o potrzebie zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia.


Dodano: 2012-12-18
Tworzenie stron www